Przejdź na Netlog

Pozostało sekund:
Strona profilowa użytkownika Tatulek33

Tatulek33

mężczyzna - 74 lat, Sweden
145 fani - 6.256 Odwiedzający

LEONARD KAWCZY?SKI

Pisz? ksi??k? i tworz? Film, ktre dedykuj? moim ukochanym Dzieciom: Danielkowi, Hanusi i Beatce. Niestety Beatk? ur.w 1993 od 1995 Jej matka KC ukrywa pod tajnym adresem!!??
Ju? tyle lat czekam na widzenie z Beatk?, ale matka zabrania! Dlaczego!? Dlaczego!? Dlaczego!?
Tel. 0046-706639963, Tel w Skype = Tatulek333
http://www.youtube.com/user/Tatulek3... ,
http://pl.netlog.com/tatulek33 ,
http://tatulek.blogspot.com ,
Tatulek@gmail.com

KOCHAM NAPRAWD? BO NIE WIEM DLACZEGO KOCHAM!?
LEONARD KAWCZY?SKI - to tytu? na grze tej strony. Kliknij w niego i przeczytaj tekst mojego Bloga w ca?o?ci. Dzi?kuj?!

Urodzi?em si? w Polsce, ?owiczu, ale od roku 1975 zamieszka?em w Szwecji. Ca?e ?ycie marzy?em o Szcze?liwej Rodzinie z wybran? ukochana Kobiet?. Tak? w?a?nie spotka?em w 1985r na warszawskim Ursynowie. KC pracowa?a w Spldzielni Inwalidw, ale mnie to nie przeszkadza?o, bowiem widzia?em tylko jej wielkie oczy i Biust. Poprostu Ona by?a dla mnie … przebywala prawie nic! Dziecko ma tajny adres i tajny telefon domowy. Kontakt mj w szkole Beatki, zabroniony jest przez kierowniczk?. Jako matka Beaty, zrozum to dla Jej dobra, ?e tak dalej by? nie mo?e! Prosz? ci? zmie?my t? przykr? sytuacj? dobrowolnie sami. Wyst?p sama do tego s?du o decyzj? na obopln? opiek? obojga rodzicw. Prosz? ci? dla dobra Beatki, pozwl Jej mie? Tatusia! Dnia 23 pazdziernika, b?dzie w Szwecji koncert Mazowsze. Czy Beatka mo?e pj?? na to wspania?e widowisko? Odpowiedz mi bo chce kupi? bilety wcze?niej, aby miejsca by?y dobre. Pozdrawiam, Leonard". Tyle list! Odpowiedzi nie otrzyma?em ?adnej, ale wzamian otrzyma?em wezwanie oskarzaj?ce na policj? kryminln?:"Za niezgodne z prawem szwedzkim szanta?owanie matki...."! Bo?e! czy jeste?? Gdzie jeste?? Dlaczego pozwalasz na takie skandale!!! Dzi? 2010.02.03 moje 67 urodziny a ja tylko placz? i wygl?dam jakiego? znaku od Beatki. Niestety!! Nie przyjecha?a, Nie napisa?a, Nie zadzwoni?a!? A mo?e Wy … zaraza. W Polsce ju? od wielu lat rozpycha si? ?okciami, by przej?? odpowiednie dla siebie pozycje. To jest los nas wszystkich, jak nie ju? w tej chwili to za moment. Panowie dok?d b?dziemy pozwala?, by pa?stwo za spraw? oligarchii pederastw, prostytutek i pedofeminizmu zamienia?o kobiety, nasze crki i ?ony w obsceniczne rozwi?z?e prostytutki, w wyrafinowanych, pod?ych kidnaperw a nas w niewolnicze byd?o na ich us?ugach. Musimy chroni? nasze kobiety przed ordynarn? deprawacj?, jak? poprzez media i instytucje pa?stwa narzucaj? im te pedooligarchie. Inaczej skazujemy si? na rol? wp?dzonych pod taboret wykastrowanych kundli. Tu chodzi o co? wi?cej ni? ?ycie. Tu chodzi o istot? m??czyzny, o istot? jego ludzkich d??e?.

Nowoczesna pedocywilizacja czyli genitalia do wynaj?cia.
Nie jest dla nikogo tajemnic?, ?e podstaw? funkcjonalizowania wsp?czesnych systemw politycznych jest przep?yw informacji. Ci wi?c, ktrzy w?adaj? ?rodkami tego przep?ywu s? w stanie sterowa? ca?o?ci? … Drugie tyle zapewne czyni to nic o tym nie wiedz?c. Rodzina staje si? tak dla m??czyzny miejscem powielekro? bardziej upokarzaj?cym ni? burdel. Nast?puje gwa?towny spadek wzajemnego zaufania, przez co plugastwo przekszta?ca si? w konieczno??, tak po stronie m??czyzny jak i kobiety. To natomiast oznacza zniszczenie najbardziej podstawowych fundamentw trwania gatunku, bowiem w burdelu, w jaki przemieniono ca?? nasza cywilizacj?, trudno jest o dziecko. Chodz? wi?c po ulicach rozche?stane, prawie nagie panie z obci?ni?tymi do granic mo?liwo?ci, niemal wywalonymi na wierzch genitaliami do wynaj?cia i z bezczelnym pustym wzrokiem szyderczo pluj? tym swoim obscenizmem ka?demu z nas w twarz daj?c tak do zrozumienia, ?e wykastrowa?y nas z tego, co dla prawdziwego m??czyzny jest istot? jego psychicznego bytu, co stanowi ca?o?? jego najwy?szych d??e? i aspiracji, co jest sensem jego ?ycia a tym samym decyduje o nim jako ca?o?ci. Wszystko to bowiem od teraz podlega najbardziej pospolitym prawom … swojego bytu materialnego a tym bardziej by? mu za to wdzi?czna. St?d kosztem miliardowych subwencji pa?stwa wypycha si? j? do pracy zarobkowej. W tym celu stwarza si? dla niej specjalne warunki w miejscu pracy. Specjalne dla nich organizuje si? bezp?atne szkolenia, kursy, pomoc prawn?, rzeczow?, lokalow? i organizacyjn?, a tak?e specjalne oglnokrajowe akcje propagandowe, typu Nie licz na ksi?cia z bajki zarb sobie sama. Wprowadza si? przymusowe parytety tak w przypadku zatrudniania etatowego jak i poziomu p?ac, bez wzgl?du na ich przydatno?? zawodow?. Z tych?e samych spo?ecznych ?rodkw finansuje si? ??obki, przedszkola, urlopy macierzy?skie, wychowawcze. Wprowadza si? przymusowy obowi?zek zatrudnienia. Ta jawna bandycka dyskryminacja m??czyzn ze wzgl?du na ich p?e? dla pedooligarchii jest jednak emanacj? rwnouprawnienia uczynili wi?c j? powszechnie obowi?zuj?c? norm?. Tymczasem zgodnie ze wszelkimi prawami natury jedynym, kto jest uprawniony do faworyzowania kobiety ze wzgl?du … sformu?owa?em to wcze?niej - M??czyzna znajduj?c si? pod dzia?aniem uroku kobiety, pod jej dominacj? psychiczn?, aby j? zdoby? musi zdominowa? j? fizycznie. St?d rola m??czyzny jako zdobywcy, i specyfika jego predyspozycji atrybutowych. Kobieta natomiast emanuj?c swoim urokiem, i wabi?c go w ten sposb korzysta z tych predyspozycji, dlatego uczucie wdzi?czno?ci zosta?o u niej sprz??one z pobudzeniem najg??bszych relacji uczuciowych. St?d owe najg??bsze relacje z kobiet? zacie?niaj? si? w?a?nie na zasadzie wdzi?czno?ci, czyli moralnego zobowi?zania wzajemno?ci za ?wiadczone dobro. Przy czym ( zgodnie z tym, co stwierdzi?em wcze?niej ) si?a tych wi?zi jest tym wi?ksza, im trudniej jest o alternatywne ?rd?a owych dbr i im wy?szych potrzeb one dotycz?. Dlatego zast?powanie instytucjami pa?stwa predyspozycji jakimi w tym wzgl?dzie dysponuje m??czyzna, budowanie pa?stwowej alternatywy dla tych predyspozycji jest najwi?ksz? zbrodni? wobec niego. Uderza to bowiem w jedyny mechanizm, dziki … organizmu, najwspanialszej twierdzy, kumulacji i magazynu energii zamieniono w standardowe miejsce agresywnej wymiany handlowej, albo w ko?chozy zbiorowych orgii uprawianych przez tak zwanych syngli, czyli skojarzenie rozwydrzonej prostytutki i ubydl?conego alfonsa.
4.Dziecko z najwy?szego ukoronowania i najwspanialszego owocu mi?o?ci i wzajemnego oddania rodzicw, gwarancji godnej staro?ci i ?mierci przekszta?cono w uci??liwe lekarstwo na popraw? kondycji biologicznej i finansowej kobiety.
5.Rodzicielstwo w pokraczn? produkcj? dzieci, a raczej w prymitywn? eksperymentalno - zoologiczn?, cha?tur? hodowlan? po??czon? z biznesowym wynajmowaniem macicy, genitaliw i innych p?ynw ustrojowych. Czyli pospolity biznes na masakrowaniu ?ycia dzieci.
6.Wychowanie rodzinne w indoktrynacj? formacji typu Hitlerjugend, lub ohydne eksperymenty zbocze?cw seksu.Wszystko to dzieje si? przy zgodzie, akceptacji i zmasowanej inspiracji rz?dz?cych obecnie ?wiatem oligarchii …


Księga gości 685

Polska Prawda > https://www.youtube.com/watch?v=...-
Rodzina jest już Rozbita!! Dzieci Potrzebują Boga i Obojga Rodziców!
Piotr Natanek Ks.Dr Habilitowany, Profesor Uniwersytetu Papieskiego
Prorok naszych czasów! Drogowskaz …

dodane przez Tatulek33
8 lipiec 2014


Wpisz się do Księgi Gości

O mnie

KOCHAM NAPRAWD? BO NIE WIEM DLACZEGO KOCHAM

Więcej o mnie
Nazwisko
Leonard Tatulek33
Data urodzenia
03/02/1943
Miejsce zamieszkania

Sweden
Język ojczysty
Polski
Firma
Szwecja
Zawód
Prezes (Emeryt)
Szukam
  • Przyjaźń
Hobby
Akordeon i Du?e Bisty to moje Gusty!
Stan cywilny
Nic Ci nie powiem.
Komunikatory

6.256 odwiedzających od 17 maj 2009.